لوازم استخر شنا

لوازم استخر شنا

قیمت لوازم استخر

عمده لوازم مصرفی در ساخت استخر شنا ، لوازم استخر است.

جهت انتخاب پمپ استخر نوع استخر و نرخ تغییر آب (Turnover Rate) تاثیر دارد.

نرخ تغییر به زمانی که پمپ جهت سیرکولاسیون آب استخر احتیاج دارد گفته می شود.

نرخ تغییر بر اساس نوع استخر متفاوت است و مسلما لوازم استخر شنا نیز تغییر می کند.

جهت محاسبه حجم استخر ابتدا شکل فیزیکی آن را بررسی می کنیم.

 

محاسبه هد پمپ

افت فشاری که در سیستم به وجود می آید معمولا از فیلتر شنی، موگیرها و مبدل های حرارتی می باشد.

سیستم لوله کشی استخر نیز در افت فشار استخر تاثیر دارد.

 

انتخاب و نصب لوازم استخر شنا

در هنگام انتخاب پمپ ، فیلتر و کلا لوازم استخر و تجهیزات استخر باید دستگاه رزرو هم در نظر گرفت.

لوازم استخر سونا جکوزی

۰۲۱٫۲۶۷۵۳۹۵۰

۰۲۱٫۲۲۶۷۶۱۴۵

اضافه کردن نظر