هزینه ساخت استخر

هزینه ساخت استخر

هزینه ساخت استخر

هزینه ساخت استخر  مناسب نیاز به استفاده متریال مناسب و مرغوب نیز می باشد.

پمپ ، فیلتر ،کلرزن و سایر لوازمی که جهت تصفیه استخر استفاده می شوند باید دارای استانداردهای لازم بوده و برحسب ابعاد استخر و حجم آب آن طراحی شود.

تجهیزاتی که جهت تصفیه استخر استفاده می شوند، باید مقاومت بتن و حجم آبی که بر روی آن قرار می گیرد را داشته باشد ،

و همچنینpiping لوله هایی که جهت سیستم در برابر گرما و سرما به خوبی شکل خود را حفظ کند و تغییر فرم ندهد

در ساخت استخر بسته به:

جنس خاک و شرایط منطقه قیمت ساخت استخر متفاوت بوده و هزینه ساخت استخر افزایش و یا کاهش میابد.

به طور نرمال هزینه ساخت یک استخر با ابعاد نرمال ۱۰*۵ بر اساس مترمربع ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان می باشد.

مبنای محاسبه استخر با تجهیزات و مصالح مصرفی بمی باشد.

بسته به کیفیت مصالح و تجهیزات تصفیه استخر ، هزینه ساخت استخر نیز متفاوت خواهدبود.

 

۰۲۱٫۲۲۶۷۶۱۴۵

۰۲۱٫۲۶۷۵۳۹۵۰

 

اضافه کردن نظر