هزینه ساخت استخر

هزینه ساخت استخر

هزینه ساخت استخر

ساخت استخر  مناسب نیاز به استفاده متریال مناسب و مرغوب نیز می باشد.

پمپ ، فیلتر ،کلرزن و سایر لوازمی که جهت تصفیه استخر استفاده می شوند باید دارای استانداردهای لازم بوده و برحسب ابعاد استخر و حجم آب آن طراحی شود.

تجهیزاتی که جهت تصفیه استخر استفاده می شوند، باید مقاومت بتن و حجم آبی که بر روی آن قرار می گیرد را داشته باشد ،

در ساخت استخر بسته به:

جنس خاک ،شرایط منطقه باعث افزایش و یا کاهش هزینه ساخت استخر می شود.

به طور نرمال هزینه ساخت یک استخر با ابعاد نرمال ۱۰*۵ بر اساس مترمربع ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان می باشد.

لوازم استخر سونا جکوزی

۰۲۱٫۲۶۷۵۳۹۵۰

۰۲۱٫۲۲۶۷۶۱۴۵

اضافه کردن نظر