هزینه ساخت استخر

هزینه ساخت استخر

هزینه ساخت استخر

ساخت استخر نیاز به استفاده متریال مناسب و مرغوب نیز می باشد.

پمپ ، فیلتر ،کلرزن و سایر لوازمی که جهت تصفیه استخر استفاده می شوند باید دارای استانداردهای لازم بوده و برحسب ابعاد استخر و حجم آب طراحی شود.

تجهیزاتی که جهت تصفیه استخر استفاده می شوند، باید مقاومت بتن و حجم آبی که بر روی آن قرار می گیرد را داشته باشد ،

ساخت استخر بسته به: جنس خاک باعث افزایش و یا کاهش هزینه ساخت استخر می شود.

به طور نرمال هزینه ساخت یک استخر با ابعاد نرمال ۱۰*۵ بر اساس مترمربع ۱میلیون تومان می باشد.

لوازم استخر سونا جکوزی

۰۲۱٫۲۶۷۵۳۹۵۰

 

اضافه کردن نظر