گرمایش استخر

  گرمایش استخر

گرمایش استخرمبدل استخر

جهت گرمایش هر استخر و جکوزی ، نیازمند پکیج گرمایشی استخر یا جکوزی و یا دیگ و مشعل هستیم.

جهت گرم کردن آب استخر و جکوزی علاوه بر آن به مبدل حرارتی و پمپ گرمایشی نیز نیاز داریم.

مبدل حرارتی از لوله های مارپیچی باریک تشکیل شده است.

 آب گرم از داخل آن عبور کرده و آب سرد از پوسته بیرونی آن با تبادل حرارتی گرم شده و

وارد استخر می گردد.

مبدل حرارتی استخر و جکوزی به ظرفیت های متفاوت و برندهای مختلف موجود است .

برخی از مبدل های با کیفیت پایین و ساخت چین را باید بیشتر از ظرفیت نوشته شده

بر روی آن جهت گرم کردن استخر و جکوزی در نظر گرفت.

در ساخت استخر باید به خواسته کارفرما توجه کرد و از ابتدا لوله های گرمایشی جهت استخر و جکوزی در کار اجرا گردد.

اضافه کردن نظر