گریل استخر

گریل استخر

 

گریل استخر

قیمت گریل  تک پین عرض ۱۸ سانتیمتر    هر مترطول            ۵۰،۰۰۰            تومان

قیمت گریل  تک پین عرض ۲۰ سانتیمتر    هر مترطول            ۵۲،۰۰۰            تومان

قیمت گریل  تک پین عرض ۲۵ سانتیمتر    هر مترطول            ۵۸،۰۰۰            تومان

قیمت گریل  تک پین عرض ۳۰ سانتیمتر    هر مترطول            ۶۵،۰۰۰            تومان

قیمت گریل دو پین عرض ۱۴ سانتیمتر      هر مترطول             ۴۰،۰۰۰            تومان

قیمت گریل دو پین عرض ۱۸ سانتیمتر      هر مترطول             ۴۸،۰۰۰            تومان

قیمت گریل دو پین عرض ۲۰ سانتیمتر      هر مترطول             ۵۰،۰۰۰            تومان

قیمت گریل دو پین عرض ۲۵ سانتیمتر      هر مترطول             ۵۸،۰۰۰            تومان

قیمت گریل دو  پین عرض ۳۰ سانتیمتر    هر مترطول              ۶۰،۰۰۰            تومان

قیمت گریل سه پین عرض ۲۰ سانتیمتر    هر مترطول             ۶۰،۰۰۰            تومان

قیمت گریل سه پین عرض ۲۵ سانتیمتر    هر مترطول             ۷۵،۰۰۰            تومان

قیمت گریل سه پین عرض ۳۰ سانتیمتر    هر مترطول             ۸۵،۰۰۰            تومان

قیمت گریل  عرض ۱۸ سانتیمتر  استپ دار (stopper)    ۷۴،۰۰۰         تومان

قیمت گریل  عرض ۲۰ سانتیمتر  استپ دار (stopper)    ۷۵،۰۰۰         تومان

قیمت گریل  عرض ۳۰ سانتیمتر  استپ دار (stopper)    ۱۰۰،۰۰۰         تومان

 

 

 

 

جهت کسب اطلاع بیشتر و دریافت کاتالوگ لیست قیمت لوازم استخر با شرکت پارسیان استخر تماس حاصل نمایید.

۰۲۱٫۲۲۶۷۶۱۴۵

۰۲۱٫۲۶۷۵۳۹۵۰

 

 

 

 

اضافه کردن نظر