تجهیزات تصفیه آب استخر

تجهیزات تصفیه آب استخر

تجهیزات تصفیه آب استخر

ساخت استخر به همراه نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات تصفیه استخر

استخر بدون داشتن لوازم و تجهیزات تصفیه مناسب قابل استفاد نمی باشد.

شاید مهم تر از ساخت استخر باید به لوله کشی ها و تجهیزاتی که برای آن در نظر گرفته می شود توجه کرد.

بدون لوازم تصفیه ، آب استخر به سرعت سبز شده و غیر قابل استفاده می گردد.

استخر های بزرگ نیاز به تصفیه دقیق تر و پر هزینه تری می باشند.

علاوه بر پمپ و فیلتر و کلر زن باید یکی از تجهیزات بهینه تصفیه آب استخر مانند uv ، ازن ، ph آنالیزر  و …. را تهیه و نصب کنند

اضافه کردن نظر