دستگاه uvاستخر

 دستگاه uvاستخر

دستگاه uv استخر

دستگاهuv استخر

دستگاه یو وی استخر

نحوه کار ضدعفونی کنندهUV-C برای آب استخر

نورUV-C در یک طول موج خاص  (۲۵۳٫۷ نانومتر) بسیار قدرتمند است.

دستگاه یو وی استخر پاتوژن های خطرناک و مضر را غیر فعال می کند که در مجاورت با کلر به صورت کامل تاثیر خود را از دست داده و ضدعفونی می شوند .

بطورمثال :

از پاتوژن های خطرناک (ویروس ها ، کیست ها) که توسط دستگاه UVاستخر از بین می روند.

می توان به کریپتوسپوریدیوسیس ( انگل کریپتوسپوریدیوسیس باعث بیماری اسهال و عفونت روده می گردد)

ژیاردیا لامبلیا (انگلی که مهمان روده خواهد شد و از طریق مدفوع قابل انتقال است) اشاره کرد

کلر و مواد ضدعفونی کننده متداول استخر بر روی این انگل ها تاثیری ندارد .

با این حال دستگاه UV استخر را نمی توان به تنهایی مورد استفاده قرارداد.

زیرا پس از تصفیه آب با دستگاه یو وی استخر آن را ضدعفونی می کند ولی یک محلول ضدعفونی نیست که در آب شناور باشد.

بنابراین پس از تصفیه آب با دستگاه یو وی استخر باید یک ضدعفونی کننده به آب اضافه شود تا از ضدعفونی بودن آب استخر اطمینان حاصل شود.

بیشترین ضدعفونی کننده های ثانویه ای که پس از یو وی استفاده می شوند مواد شیمیایی بر پایه کلر می باشند.

اگر چه کلرین یک ضدعفونی کننده خوب است

ولی اشکال عمده آن به عنوان یک محصول جانبی در پروسه ضدعفونی استخر ، ترکیب کلر با آب استخر و برخورد مستقیم با بدن شناگر می باشد.

که باعث سوزش چشم ، سوزش پوست و بینی ، حساسیت پوستی و تحرک پوست

و مشکلات تنفسی برای کودکان ، بوی ناخوشایند کلر و همچنین از بین بردن  تدریجی استخر شنا

از جمله کاشی ، هندریل ها ، نردبان و اتصالات دیگر که باعث خوردگی ان ها می گردد.

از مزایای دیگر استفاده از دستگاه تصفیه UV استخر از بین بردن کلرآمین می باشد

که خود با این کار باعث حذف موارد بالا در مورد ضررهای کلر می گردد.

دستگاه uv استخر

کاتالوگ uv-ozone

اضافه کردن نظر