ساخت استخر باغ

ساخت استخر باغ

ساخت استخر باغ و لوازم استخر باغی

 

ساخت استخر باغ تفاوت زیادی با ساخت بقیه استخر ها ندارد .

تنها تفاوت عمده آن در کاسه استخر است که خاک فشار وارده را تحمل می کند.

در ساخت استخر باغ که از آن معمولاً هم جهت آبیاری درختان و هم شنا ، استفاده می گردد.

عمق این نوع استخر ها کاملاٌ بسته به نیاز کارفرما از ساخت استخر شنا است.

می توان نیمی از استخر را با عمق ۳ متر در نظر گرفت و باقی استخر عمق آن از ۱ الی ۱٫۵ متر باشد.

که هم مخزن دخیره آب جهت آبیاری گیاهان باشد و هم عمق مناسب شنا برای همه را داشته باشد.

 

۰۲۱٫۲۲۶۷۶۱۴۵

۰۲۱٫۲۶۷۵۳۹۵۰

اضافه کردن نظر