نصب سرامیک استخر روی فلز

نصب سرامیک استخر بر روی فلز

 

نصب سرامیک استخر بر روی فلز
تنها تفاوت نصب سرامیک استخری بر روی سطح فلزی با سطح بتنی در نوع چسبی است که استفاده می گردد.
در ساخت استخر باید توجه داشت که کاشی و سرامیک می تواند به تقریباً هر ماده ای متصل گردد.

در صورتی که گام های درست در نصب سرامیک صورت گیرد.

حتی سرامیک استخر را می توان بر روی فلزات مانند آلومینیوم نصب کرد.
درحالی که آلومینیوم سطحی بسیار صاف دارد ، باز هم امکان نصب سرامیک استخر بر روی آن امکان پذیر است.
حتی بر روی سطح غیر متخلخل ، با استفاده یک لایه ملات نازک ر پایه سیمان می توان نصب سرامیک استخر ی را انجام داد.

 

مرحله اول سرامیک کاری استخر فلزی:

آماده سازی ملات ( چسب ) می باشد. تمامی چسب های استاندارد دارای دستورالعمل نحوه استفاده از آن می باشند.

با استفاده از یک ماله صلف و تمیز سطح فلزی استخر مورد نظر را با لایه ای از چسب بپوشانید.
مرحله دوم حذف زنگ زدگی:
هرگونه زنگ زدگی را از سطح آلومینیوم یا سطح فلزی استخر حذف کنید .

طبق دستورالعمل های تولید کننده فلزات زنگ زدی را یا با سندبلاست و یا سیم از روی فلزات پاک کنید.
مرحله سوم حذف هر نوع آلودگی:
سطح آلومینیوم و یا فلز استخر مورد نظر را از هر گونه آلودگی مانند گریس، گرد و غبار فلزی و هر گونه آلودگی که می تواند سطح آلومینیوم را پوشش دهد و باعث شود

که کاشی و سرامیک استخر به خوبی به سطح فلزی اتصال پیدا نکند پاک گردد.
مرحله چهارم لایه نازک ملات:
یک لایه نازک از ملات سیمان را با استفاده از یک ماله بر روی سطح فلزی استخر مورد نظر بپوشانید.

اگر از سنگ طبیعی برای پوشش سطح فلزی استفاده می کنید یک اصلاح کننده لاتکس برای کمک به پیوند اضافه کنید .

با لبه دندان ماله شیارهای نازکی روی سطح ملات بدهید تا اتصال بین سرامیک و فلز راحت تر صورت گیرد.
مرحله نهایی نصب سرامیک یا کاشی:
در هنگام نصب کاشی بر روی ملات آن را کمی به ملات بفشارید .

یک حالت چرخشی به سرامیک خود وارد کنید تا یک نقطه محکم بر روی سطح ملات ایجاد کند و بهتر روی آن بچسبد.
سپس اجازه دهید سرامیکی که تازه نصب شده است تا ۲۴ الی ۴۸ ساعت به حال خود باشد تا خشک گردد

۰۲۱٫۲۲۶۷۶۱۴۵

۰۲۱٫۲۶۷۵۳۹۵۰

اضافه کردن نظر