ro صنعتی

ro صنعتی

ro صنعتی

اسموز معکوس چیست؟

اسموز معکوس، معمولا به عنوان RO شناخته می شود،

فرآیندی است که در آن شما با demineralize و با وارد کردن فشار به آب و عبور آن از غشاء چند لایه آبی خالص را ارائه می دهد.

اسموز

برای درک فرآیند اسموز معکوس ابتدا باید فرآیند اسموز را درک کرد.

اسموز در واقع یک فرآیند طبیعی جذب محلول  می باشد و جزء مهم ترین پدیده ها در طبیعت می باشد.

اسموز فرآیندی است که در آن یک محلول با املاح کم را به یک محلول با املاح فشرده شده تبدیل می کند.

شرکت پارسیان استخر با ارائه بهترین ها در این زمینه در خدمت شماست

به طور مثال : این فرآیند در ریشه گیاهان به این صورت است که ریشه املاح و نمک مورد نیاز را از آب جذب می کند

و یا در کلیه ها ، کلیه آب را از خون جذب می کند.

در واقع مواد ریز مورد نیاز را تصفیه کرده و جذب می کنند.

نمودار زیر نحوه کار اسموز را نشان می دهد.

اسموز معکوس

یک محلول با غلظت تراکم کم به طور طبیعی تمایل دارد که به سمت محلول با غلظت زیاد حرکت کند.

به طور مثال:

اگز شما دو ظرف پر از آب داشته باشید که یکی با غلظت نمک کم و دیگری با غلظت نمک زیاد باشد و بین این دو ظرف را

با یک غشای نیمه نفوذ پذیر جدا کنید.

آب با غلظت نمک کم به سمت آب با غلظت نمک زیاد حرکت می کند.

غشای نیمه نفوذپذیر

غشایی است که به برخی اتم ها یا مولکول ها اجازه می دهد تا عبور کنند ولی به باقی  اجازه عبور کردن نمی دهد.

یک مثال ساده توری درها و پنجره ها است.

توری اجازه عبور هوای تازه را می دهد ولی حشرات و یا هر چیزی بزرگتر از سایز سوراخ توری نمی توانند از آن عبور کنند.

مثال دیگر پارچه گورتکس است که از یک لایه پلاستیک بسیار نازک با میلیاردها حفره کوچک تشکیل شده است.

منافذ به اندازه کافی بزرگ هستند تا بخار آب از آن عبور کند ولی به اندازه ای کوچک هستند که آب مایع نمی تواند از آن عبور کند.

 

اسموز معکوس

روند اسموز به صورت معکوس می باشد.

در حالی که اسموز به طور طبیعی و بدون نیاز به انرژی اتفاق می افتد ،

برای فرآیند اسموز معکوس شما نیاز به صرف انرژی برای جدا سازی محلول دارید.

غشاء اسموز معکوس یا همان ممبران ، یک غشاء نیمه نفوذپذیر است که اجازه می دهد مولکول های آب از آن عبور کند.

ولی اجازه عبور باقی مواد را نمی دهد.

ساخت استخر

لوازم استخر

تجهیزات استخر

۰۲۱٫۲۶۷۵۳۹۵۰

۰۲۱٫۲۲۶۷۶۱۴۵

اضافه کردن نظر